Thursday, March 18, 2010

Rutin kerja yang memburu aku saban hari menjadikan aku orang yang tidak mengendahkan dunia sekelilingku. Aku menghdapai hari demi hari dengan menyelesaikan tugas demi tugas yang datang bergolek bagi ditekuni.

Sehingga aku melupakan diri aku sendiri yang telah hidup di dunia ini selama 31 tahun.

No comments: