Sunday, March 21, 2010

Ke mana lagi mahu diletakkan hati dan segala perasaan? Jika tidak kepada orang yang paling hampir.

Tiada sesiapa jua yang mampu memahami kecuali diri sendiri.

Jadi aku harus lakukan apa yang aku perlu lakukan, tanpa memikirkan pemikiran atau penghakiman manusia lain. Kerana hanya aku yang mengetahui nilai kehidupanku.

No comments: