Sunday, March 21, 2010

Ke mana lagi mahu diletakkan hati dan segala perasaan? Jika tidak kepada orang yang paling hampir.

Tiada sesiapa jua yang mampu memahami kecuali diri sendiri.

Jadi aku harus lakukan apa yang aku perlu lakukan, tanpa memikirkan pemikiran atau penghakiman manusia lain. Kerana hanya aku yang mengetahui nilai kehidupanku.

Thursday, March 18, 2010

Rutin kerja yang memburu aku saban hari menjadikan aku orang yang tidak mengendahkan dunia sekelilingku. Aku menghdapai hari demi hari dengan menyelesaikan tugas demi tugas yang datang bergolek bagi ditekuni.

Sehingga aku melupakan diri aku sendiri yang telah hidup di dunia ini selama 31 tahun.